Medlemskap i Moster IL

Alle med ei aktiv rolle i Moster IL skal vere registrert som medlem. Det gjeld deg som er

  • Spelar
  • Trenar
  • Lagleiar
  • Styremedlem
  • Medlem av ei undergruppe

Me oppfordrar deg som ønsker å støtte aktiviteten i idrettslaget om å melde deg inn i Moster IL, og ei ekstra oppfordring om medlemskap går til deg som er forelder/føresett.

Medlem med betalt medlemsavgift, som har fylt 15 år i løpet av kalenderåret og har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad har røysterett på årsmøtet og kan veljast til ulike verv. Årsmøtet er det høgaste styringorganet i idrettslaget, og som medlem med røysterett kan du her vera med å påverke aktivitet og prioriteringar i idrettslaget.

Satsar for 2024

Enkeltmedlemskap kr. 150,-

Familiemedlemskap kr. 400,-

Treningsavgifter 

Fotball barn/unge kr 1200,-

Dans kr. 150,-/halvår

Senior dametrim kr. 150,-