Krav om politiattest i Moster IL

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhald overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette vert gjort i samråd med nestleiar, e-post: nestleiar@moster-il.no

Innhenting på ein-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Den det gjelder sender søknaden til politiet.

Kva skal søkar gjere?

1.1 Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

1.2 På «Kategori» og «Formål» vel du «Frivillige organisasjoner».

1.3 Laste opp ein bekreftelse av formål som ein fått fra idrettslaget.

1.4 Vente på svar

1.5 Framvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarleg. Politiets informasjonsside om politiattest: https://www.politiet.no/nn/tjenester/politiattest/

2: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til nestleiar. Moster IL skal ikkje lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.