Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Etiske retningsliner

Styret har vedtatt dei etiske retningslinjene for alle i Moster IL. Alle med eit verv må lese gjennom og godta innhaldet i desse retningslinjene.

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan opplevast som krenkande.

2. Unngå berøringer som kan opplevast som uønska.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom utan at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller styret. Dette inkluderer også kontakt på internett og sosiale medium.

7. Vise respekt for utøvarens, trenarens og leiarens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom eit gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklarast ope i miljøet.

9. Ikkje tilby noko form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom ein opplever brudd på desse retningslinjene.

11.Gjeld alle: Bruk av bilde- og videotaking i garderobar skal ikkje forkomme. Publisering og videresending av bilder/videoar, gjeld alle fora, skal i forkant vera avklart med den det gjeld.