Fotball i Moster Idrettslag

Aktiviteten i Moster IL skal vere basert på dei retningslinjer og føringar som er utvikla av Norges Fotballforbund (NFF) og Moster IL.

  • Visjonen til NFF er «Fotball for alle – Glede, drømmer og fellesskap»
  • Visjonen til Moster IL er «Kjekt for alle, utviklande for den enkelte».

Målsetjinga for fotballaktiviteten i Moster IL er å legga til rette for at flest mogleg får driva med fotballaktivitet lengst mogleg, under best moglege vilkår for spelarar på alle ferdighetsnivå. NFF sitt verdigrunnlag for barne- og ungdomsfotballen bygger på dei tre grunnpilarane

  • «Trygghet og utfordring + mestring = trivsel og utvikling»
  • «Fair play»
  • «Fotball for alle»

Dette skal og vera rettesnorene for all aktivitet i klubben vår.

 

Moster idrettslag ønsker:

  • å vera eit godt tilbod til alle og gi tilbod til deg som vil bli god
  • rekruttera så mange born som mogleg
  • halda på så mange som mogleg i fotball og klubben

For å klare dette må me saman arbeida for å lage forhold som skapar trivsel, fellesskap og ein god klubbfølelse.